Director|Ryuichi Ono
VFX|Ryo Chigira
Colorist|Kurobe Takahito
Title|Takuto Okamoto